Inštitút environmentálnej politiky: Ako menej skládkovať

Enviro
Komentáre

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) začiatkom roka vydal štúdiu, v ktorej navrhuje aj zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Vláda tento návrh schválila.

Odpadové hospodárstvo patrí k najväčším výzvam životného prostredia na Slovensku. Miera recyklácie komunálneho odpadu je jedna z najnižších v EÚ a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s komunálnym odpadom. Skládkovanie má pritom okrem negatívnych dopady na zdravie obyvateľstva a životné prostredie aj ekonomické náklady vo forme zaberania pôdy a straty zdrojov.

Na zníženie miery skládkovania a zvýšenie recyklácie navrhuje IEP výrazne zvýšiť poplatky za skládkovane, v obciach zaviesť systém poplatkov za komunálny odpad finančne zvýhodňujúci triedenie a zintenzívniť boj proti čiernym skládkam. Tieto opatrenia by mali dopĺňať adekvátne informačné kampane a vzdelávanie. Poplatky za skládkovanie sú momentálne jedny z najnižších v EÚ a nemotivujú k vyššiemu zhodnoteniu odpadov. Množstevný zber (resp. systém zliav zvýhodňujúci triedenie obyvateľov) by vytvoril pre občanov finančnú motiváciu znížiť produkciu zmesového odpadu. Ako ukazujú modelové príklady z viacerých slovenských miest zvýšenie poplatkov nemusia zvýšiť náklady občanov a obce. Pri dôslednom triedení môžu domácnosti dokonca ušetriť rádovo desiaty eur ročne. Tieto opatrenia budú automaticky znamenať zvýšenú motiváciu tvorby čiernych skládok. V praxi je preto nevyhnutné prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku nelegálnych skládok a trestať vinníkov.

Celú štúdiu nájdete TU.

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.