Zdravie je len jedno

Zdravie
Komentáre

Položme si otázku, čo vlastne to maličké slovíčko znamená. Ani si neuvedomujeme aký vzácny poklad to je, a v každodennom živote ho predsa kladieme na posledné miesto .

Naše zdravie špecifikujú rôzne činitele, ako makro- a mikro prostredie, spoločenské zariadenie, sociálna citlivosť a cítenie, ďalej osobné vzťahy a tiež zdedené vlastnosti. Aké činitele ovplyvňujú priamo naše zdravie? Keď tieto vplyvy rozdelíme na vonkajšie a vnútorné činitele, vzájomné pôsobenie jedinca a jeho prostredia je charakterizované rovnovážnym vzťahom bio – psycho – sociálnych vplyvov. Aby sme mohli ustrážiť svoje zdravie musíme sa vyhýbať nie len prírodným katastrofám ( ako povodne, tsunami, zemetrasenie a ozónová diera), a škodlivým vplyvom životného prostredia či infekčným chorobám. Je potrebné minimalizovať faktory poškodzujúce zdravie, ktoré vznikajú v dôsledku ľudského správania a činnosti, ako napríklad hluk, vibrácie, nesprávne stravovanie a hygienické návyky, alebo rizikové správanie: užívanie drog, alkoholu a fajčenie.

Zdrojom zdravia sú všetky tie vonkajšie a vnútorné činitele, ktoré s prihliadnutím na vek, pohlavie, zemepisné miesto a spoločenské postavenie jedinca mu napomáhajú v optimalizácii jeho zdravia.

Rozlišujeme päť dimenzií zdravia:

  • Biologické zdravie – vhodné fungovanie nášho organizmu,
  • Duševné zdravie – osobný svetonázor, ideológia, pravidlá správania, pokoj mysle
  • Mentálne zdravie – schopnosť čistého a dôsledného myslenia
  • Emocionálne zdravie – schopnosť rozpoznania citov, resp. schopnosť ich správneho prejavenia
  • Sociálne zdravie: zdravý spôsob vytvárania vzťahov s inými.

Svetová organizácia WHO – World Health Organization zadefinovala zdravie nasledovne: „ Zdravie je stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha, a nie len nedostatok choroby.“ A tiež telesné a duševné vady nevylučujú zdravie.

Keď hovoríme o zdraví, nemali by sme zabudnúť na dôležitú vec, na prírodu. Je tu najkrajšie ročné obdobie , jar, už len samotný pohľad na krásnu prírodu je elixírom tak pre dušu ako aj pre telo. Prepojenie človeka s prírodou a jej blahodarné účinky na naše zdravie sa nedá poprieť. Čerstvý vzduch, slnečné lúče eliminujú stres, ktorý je veľkým zabijakom nášho zdravia žiaľ už od detských čias. Doprajte si teda pobyt v prírode, a keď sa odviažeme od vedeckých definícií o zdraví, doprajte si aj päť objatí , ktoré človek denne potrebuje.

Photos: Pixabay

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.