Viac ako 50% územia mestských lesov bude bez ťažby dreva

Enviro
Komentáre

Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva jednohlasne schválili zonáciu mestských lesov v Bratislave.

V bratislavskom lesoparku vzniknú rozsiahle oblasti bez ťažby dreva a výstavba nových rekreačných prvkov sa bude môcť koncentrovať len do najviac navštevovaných miest. Rozdelenie lesoparku do troch zón neprinesie verejnosti žiadne obmedzenia, ale mestu sa určia jasné pravidlá starostlivosti o územie. Vďaka postupnému znižovaniu a zjemňovaniu ťažby predstavuje dnes bratislavský lesopark jedno z najvýznamnejších miest pre ochranu prírody v celých Malých Karpatoch. Schválením zonácie vznikne najväčšie súvislé územie bez ťažby dreva na západnom Slovensku. Zonácia prinesie jasné pravidlá pre citlivý rozvoj rekreačných miest a lepšiu ochranu prírody pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb. Ide o kľúčovú zmenu vnímania prímestských lesov na Slovensku

Takéto pohľady boli v bratislavských mestských lesov žiaľ bežné. zdroj: Jakub Mrva

Mestské lesy budú rozdelené do troch zón:

Zóna A – „Zóna intenzívnej rekreácie“

Patria do nej najviac navštevované miesta ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany či Kačín. Hlavnou funkciou v tejto zóne je rekreácia a oddych návštevníkov v prevažne prírodnom prostredí. Okrem existujúcich atrakcií pre návštevníkov tu bude možné budovať aj nové rekreačné prvky ako detské ihriská, altánky, promenádne chodníky pri rybníkoch a pod.

Zóna B – „Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“

Táto zóna bude pokojnejšia, bude to les, ako ho poznáme dnes. Vrátane limitovanej ťažby dreva, ktorá však neslúži na zisk, ale na postupnú premenu kedysi hospodárskych, monokultúrnych lesov na lesy rekreačné.

Zóna C – „Zóna ochrany prírody a rekreácie“ (zóna kľudu)

Zónu tvorí až 54% územia lesoparku, kde už bola ukončená premena lesov na stabilné, vekovo a druhovo pestré lesy. Rekreáciu a šport si tak budú v tejto zóne môcť návštevníci vychutnať bez ťažby dreva, rušivého pohybu áut a stavebnej činnosti. Práve o túto formu autentickej prírody je zo strany obyvateľov čoraz väčší  záujem.

zdroj: bratislava.sk

Vo všetkých zónach sa budú odstraňovať nebezpečné či spadnuté stromy v tesnej blízkosti turistických a cyklistických trás. Rovnako na celom území ostáva zachovaná možnosť voľného pohybu osôb či zberu lesných plodov. Zonáciou nepribúdajú žiadne zákazy pre návštevníkov, nové pravidlá sa stanovujú len pre manažment územia a ťažbu dreva.

„Pripravujeme projekty ochrany prírody v lesoparku, projekty citlivého rozvoja rekreačných území a analyzujeme ako ešte citlivejšie pristupovať k našim lesom“, prezradil jeden z autorov materiálu a mestský poslanec Jakub Mrva.

Zdroj: bratislava.sk

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.