Viac ako 2 000 ľudí podporilo petíciu proti výstavbe nebezpečných mostných pilierov. Stavba ohrozuje aj životné prostredie

Enviro
Komentáre

Dnes je to mesiac od tlačovú konferenciu, ktorou aktivisti upozornili na nebezpečnú zmenu stavby mosta cez Dunaj na diaľničnom obchvate D4.

Zmena, o ktorej Asociácia bratislavských vodáckych klubov a občianske združenie Triblavina hovorili a ktorej riziká názorne predviedli, sa týka zmenenej konštrukcie pilierov z plných na prietočné. Každý z dvoch pilierov je pod hladinou vody založený na 26 piliótach, ktorých prietočná konštrukcia zakladá vážne riziko pre osoby, alebo malé plavidlá, ktoré sa vyskytnú v blízkosti piliera.

Aktivisti preto vyzvali ministra dopravy, aby zastavil prebiehajúce práce, kým zhotoviteľ nepreukáže bezpečnosť riešenia mostných pilierov od zhotoviteľa nezávislými odborníkmi a kým sa nepríjmu opatrenia na elimináciu rizík pre ľudí. Tieto požiadavky boli vyjadrené aj petíciou, ktorú dodnes podpísalo viac ako 2000 ľudí.

Petícia stále prebieha a svojim podpisom ju môžete podporiť TU.

Hlavný most cez Dunaj, zdroj: .d4r7.com

Zástupcovia občianskych združení preukázali, ako stavebník porušuje zákony chrániace životné prostredie a na to, že jednotlivé objekty stavby sa menia bez schválenia stavebným úradom.

Na základe preskúmania projektovej dokumentácie existuje dôvodné podozrenie, že zmena stavby nepreukazuje ani dodržanie plavebného gabaritu, dôležitého pre bezpečnú premávku veľkých lodí.

Mesiac od tlačovej konferencie petičný výbro poukazuje na to, ako sa k tejto vážnej problematike postavili štátne inštitúcie. Dodnes nie je známe stanovisko ministra dopravy Arpáda Érseka ku konštrukcii pilierov a k prácam, ktoré zhotoviteľ stavby vykonáva bez stavebných povolení. Rovnako nie je známe, čo robí minister životného prostredia vo veci porušovania zákonov o ochrane životného prostredia. S výnimkou Miestneho zastupiteľstva Petržalka, ktoré v plnej miere podporilo požiadavku na zastavenie stavby a preskúmanie bezpečnosti pilierov, nie je nám známe, že by k tejto kauze zaujalo stanovisko BSK, mesto Bratislava, alebo ostatné príslušné mestské časti.

Hlavný most cez Dunaj, zdroj: .d4r7.com

Zmena konštrukcie mostného objektu zásadne mení jeho architektúru. Dôvodom, ktorým zhotoviteľ stavby D4R7 stovky zmien zdôvodňuje, je optimalizácia nákladov.

Asociácia bratislavských vodáckých klubov zvolala rokovanie za okrúhlym stolom, na ktoré pozvala všetky kompetentné inštitúcie. Predmetom rokovania mala byť plavebná bezpečnosť, zodpovednosť za prípadné nehody a za prevádzku pilierov a posúdenie bezpečnosti riešenia pilierov nezávislými expertmi. Rokovania sa síce zúčastnili pozvaní experti na hydrauliku so špičkových slovenských pracovísk, ktorí prejavili záujem o odborné posúdenie tohto problému, odborná diskusia k tejto téme však nemohla prebehnúť vzhľadom na ostentatívnu neúčasť zhotoviteľa stavby ako ani žiadnej z pozvaných štátnych inštitúcií s kompeteciani a zodpovednosťou v tejto záležitosti, ktoré akciu nazvali súkromnou. Aktivisti preto vyzývajú kompetentné orgány, aby konali vo verejnom záujme a aby informovali o tom, aké kroky robia v záujme bezpečnosti stavby, ochrane životného prostredia a dodržiavaní pôvodného zadania stavby D4R7.

Ďaľšie články: panorama.sk, ostrihonova.blog.sme.sk

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.