Väčšina európskych riek a jazier zlyhala na testy kvality vody

Enviro
Komentáre

O znečistení riek a jazier vieme svoje. Napriek všelijakým možným nariadeniam a smerniciam nie sme na tom v Európe s čistotou riek a jazier  vôbec dobre.

Prevažná väčšina európskych riek, jazier a ústí riek nedokázala splniť minimálne ekologické štandardy pre degradáciu a znečistenie biotopov.

Zistilo sa, že len 40% útvarov povrchových vôd, ktoré testovala Európska agentúra pre životné prostredie (EHP) je v dobrom ekologickom stave napriek zákonom EÚ a protokolom o biodiverzite.

Podľa zverejnenej správy Škótsko prekonalo Anglicko v zásobovaní čistou vodou, ktorá pokrýva obdobie rokov 2010 – 15, pričom vodné normy sú podobné u veľkej časti Škandinávie.

Presné porovnania sú zložité, pretože metodológia vykazovania sa v celej Európe líši, ale kvalita vody v Anglicku bola v spodnej polovici európskeho stola a od posledného odberu v roku 2010 sa zhoršila.

So štátmi strednej Európy je tak Anglicko na porovnateľnej hranici.

Prieskum EHP odhalil rozdiel medzi chemickým znečistením v podzemných a povrchových vodách. Tri štvrtiny vzoriek podzemnej vody bolo kvalitné; 62% riek, ústí riek a jazier nebolo.

Kontaminácia ortuťou bola jedným z najčastejších problémov s nadmerným používaním pesticídov, nedostatočnými zariadeniami na úpravu odpadov a poškodenými zrážkami, ktoré prispeli k výsledkom.

Výkonný riaditeľ EHP Hans Bruyninckx povedal: „Musíme zvýšiť úsilie o to, aby naše vody boli rovnako čisté a odolné, ako by mali byť – naše vlastné zdravie a zdravie našich životne dôležitých vodných a morských ekosystémov od toho závisia.“

Report TU

Zdroje:
Eruopean Environment Agency
The Guardian
Biodiversity Targets for 2020
Foto: Pixabay

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.