Ministerstvo životného prostredia spustí Informačný systém odpadového hospodárstva

Enviro
Komentáre

Elektronická evidencia odpadov je bližšie k realite.

Pôvodcovia a držitelia odpadov získajú možnosť elektronicky podať ohlásenia za vyhradené prúdy odpadov výrobcov za rok 2018. Umožní im to Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého druhú časť s príchodom Nového roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR do ostrej prevádzky. Ohlásenia je nutné podať do konca februára 2019. Až do nasadenia všetkých modulov projektu ISOH zostáva okrem elektronického spôsobu podania ohlásení v platnosti aj možnosť ich papierového podania.

Počas novembra sme úspešne ukončili finálne užívateľské testovanie všetkých plánovaných modulov, ktoré sa majú k novému roku uviesť do ostrej prevádzky. Aktuálne prebieha nastavenie infraštruktúrnych prvkov riešenia tak, aby služby bolo možné spustiť,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky ministerstva životného prostredia Juraj Németh.

Aktuálna druhá fáza rozsiahleho projektu sa sústreďuje na agendu envirorezortu a ním vedené evidencie a registre, ku ktorým bude možné pristúpiť elektronicky pomocou portálu ISOH na adrese www.isoh.gov.sk. Verejnosť tak okrem všeobecných informácií získa aj pohľad na registre výrobcov vyhradených výrobkov pre obaly, neobaly, elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky a batérie. Zameraný bude tiež na registre organizácii zodpovednosti výrobcov za všetky odpadové prúdy, ako aj na register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť, register osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti, register spracovateľov, register autorizácií či katalóg odpadov.

ilustračná foto: pixabay.com

Jednoduchá orientácia v systéme

Portál poskytne prihlásenému užívateľovi možnosť skontrolovať si svoje údaje vedené v ISOH, či prístup do privátnej časti nazvanej „Moja zóna“. Návštevníci budú navigovaní prostredníctvom príkladov zo životných situácii. Ministerstvo od tohto kroku očakáva jednoduchšiu prístupnosť funkcionality pre užívateľov s nižšími skúsenosťami s elektronickými službami. Samozrejmosťou je sekcia portálu s odkazmi na odbornú legislatívu odpadového hospodárstva.

V tejto fáze projektu ešte nedošlo k preregistrácii jednotlivých povinných subjektov a v registroch sa často nachádzajú staršie kontaktné informácie na jednotlivé subjekty. To má za následok, nemožnosť automatického sprístupnenia týchto služieb každému subjektu. Pre tieto prípady ministerstvo zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu (isoh@enviro.gov.sk). Vyškolení pracovníci pomôžu užívateľom s vygenerovaním prístupových oprávnení, čím sa im otvorí možnosť elektronického podávania ohlásení vyhradených výrobkov.

Systém ušetrí tony papiera a zníži možnosť tvorby čiernych skládok

Zelený rezort po dokončení celého projektu očakáva prechod na výlučne elektronickú komunikáciu s úsekom odpadového hospodárstva, a to najmä z pohľadu evidencie odpadov. Tento krok umožní mať jednotný a štandardizovaný pohľad na odpady v rámci celej Slovenskej republiky. Získané informácie výrazne znížia možnosť tvorby čiernych skládok. Zároveň umožnia dynamicky prispôsobovať legislatívu, aby pružne reagovala na stav v odpadovom hospodárstve, za účelom napĺňania záväzku Slovenskej republiky v rámci dokumentu Waste Package 2030.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.